Οι αγωνιστές του 1821, από το Δίκαστρο (Ζημιανή)

                                                                                                                                                                                                 

O πληθυσμός της Ζημιανής το 1821

            Απογραφικά  στοιχεία για τον πληθυσμό της Ζημιανής, κατά την επανάσταση του 1821, δεν υπάρχουν.  Αναφορές  για τον αριθμό των οικογενειών, που κατοικούσαν  την περίοδο αυτή στη Ζημιανή, έχουμε από την παράδοση, τους ιστορικούς, τους περιηγητές.  Η παράδοση διασώζει, ότι κατά την επανάσταση του 1821 στη Ζημιανή ζούσαν 20 οικογένειες. Δυο ιστορικά στοιχεία, καταγεγραμμένα, επιμαρτυρούν τον αριθμό των οικογενειών της Ζημιανής, κατά τα έτη  1805 και  1843.

           Ο Γάλλος περιηγητής  Πουκιεβίλ, που επισκέφθηκε την Υπάτη το 1805, αναφέρει, ότι η  Ζημιανή, το 1805,  είχε 20 οικογένειες, «Ζημιανή,  πληθυσμός 20 Φαμίλιες»  και  ο Aναγνώστης Παπαδημητρίου, εκλογέας-αντιπρόσωπος της Ζημιανής, στις πρώτες εθνικές εκλογές  της 16ης Οκτωβρίου 1843, που διεξήχθησαν στην Υπάτη, δήλωσε  στην Εφορευτική Επιτροπή, ότι εκλέχθηκε από 20 οικογένειες της Ζημιανής, σε σύνολο 20 και ότι έλαβε υπέρ αυτού και τις 20 ψήφους τους.

             Από τους «Πίνακες των αριστειούχων αγωνιστών του 1821» συνάγεται, ότι οι  32 αγωνιστές του 1821, που δήλωσαν κάτοικοι Ζημιανής, είχαν επώνυμα που  αντιστοιχούσαν σε 21 οικογένειες. Από τις μαρτυρίες έμμεσα επιβεβαιώνεται, ότι στη Ζημιανή,  κατά την επανάσταση του 1821, κατοικούσαν  21 οικογένειες, που  ήταν  και  οι πατρικές οικογένειες των αγωνιστών. Απόγονοι των αγωνιστών  του 1821 και των πατρικών οικογενειών τους  υπάρχουν σήμερα στο Δίκαστρο.    

 

Οι οικογένειες της Ζημιανής το 1821

            Οι 21 οικογένειες της Ζημιανής, κατά την επανάσταση του 1821, σύμφωνα με τις ιστορικές μαρτυρίες, τους ονομαστικούς πίνακες  των  αριστειούχων αγωνιστών του 1821 και την παράδοση του χωριού, ήταν κατά αριθμό και επώνυμο, αλφαβητικά, οι εξής:

         *    Μία (1) οικογένεια με επώνυμο Αγγελόπουλος,

           *    Μία (1) οικογένεια με επώνυμο  Αρμακάς,

           *    Μία (1) οικογένεια με  επώνυμο Γιαννακάκης,

           *    Μία (1) οικογένεια με   επώνυμο  Γράββαλος,

           *    Μία (1) οικογένεια με   επώνυμο Δημητρίου,

           *    Μία (1) οικογένεια με  επώνυμο Ζημιανίτης,

           *    Μία (1) οικογένεια με   επώνυμο  Καλότυχος,

           *   Τρείς (3) οικογένειες  με επώνυμα Καρφής,   Καρφόπουλους και  Καρφογεωργάκης,

           *   Μία (1) οικογένεια με επώνυμο Κατζαρόπουλος ή Κατσαρής,

           *   Δύο (2) οικογένειες με επώνυμα Κόρδας και Κορδόπουλος,

           *   Μια (1)  οικογένεια με  επώνυμο  Λάμπος,

           *   Μία (1) οικογένεια με  επώνυμο  Μανούκας,

            * Δύο (2) οικογένειες με επώνυμα Παπαδημητρίου και Παπαδητρόπουλος ή Γρηγορόπουλος,

           *   Δύο (2) οικογένειες με επώνυμα Παπασταύρος και Παπασταυρόπουλος,

           *   Μία (1) οικογένεια με  επώνυμο Ποντίκας ή Ποντικός

           *   Μία (1) οικογένεια με επώνυμο Σουλιώτης    

 

Οι  αγωνιστές από τις  οικογένειες  Ζημιανής

 

             Στην επανάσταση του 1821  έλαβαν μέρος 32  αγωνιστές  από  τη  Ζημιανή,  οι  οποίοι κατά οικογένεια, ονοματεπώνυμο, αλφαβητικά, και στρατιωτικό βαθμό, όπως προκύπτει από τους  Πίνακες αριστειούχων  αγωνιστών 1821, ήταν οι εξής: 

            *    Aπό την οικογένεια  Αγγελόπουλου, ο   Αγγελόπουλος   Γούλας, Υπαξιωματικός,  

            *    Από  την  οικογένεια  Αρμακά,  ο  Αρμακάς   Ζήσης, Υπαξιωματικός,

            *    Από την οικογένεια Γιαννακάκη, ο Γιαννακάκης Κώστας, στρατιώτης, 

            *    Από την οικογένεια Γράββαλου, ο Γράββαλος Ιωάννης, Υπαξιωματικός,

            *    Από την οικογένεια Δημητρίου, ο  Δημητρίου Αναστάσιος, Υπαξιωματικός,

            *    Από την οικογένεια Ζημιανίτη,  ο Ζημιανίτης Γρηγόριος, Αξιωματικός,

            *    Από την οικογένεια Καλότυχου, ο Καλότυχος Αθανάσιος, στρατιώτης,

            * Από τις οικογένειες Καρφή, Καρφόπουλου και Καρφογεωργάκη, οι Καρφής Δημήτριος, Υπαξιωματικός, Καρφής Δημήτριος, στρατιώτης, Καρφής Κων/νος στρατιώτης, Καρφής Νικόλαος, στρατιώτης,  Καρφογεωργάκης Κώστας, στρατιώτης και  Καρφόπουλος Σπύρος, Υπαξιωματικός,

           *   Από την οικογένεια Κατζαρόπουλου ή Κατσαρή, οι Κατζαρόπουλος ή Κατσαρής Γεώργιος, στρατιώτης και Κατζαρόπουλος ή Κατσαρής  Κων/νος, στρατιώτης,

           *   Από τις οικογένειες Κόρδα και Κορδόπουλου, οι Κόρδας Γεώργιος, στρατιώτης,  Κορδόπουλος Γεώργιος, Υπαξιωματικός, Κορδόπουλος Κώστας, Υπαξιωματικός, Κορδόπουλος Νικόλαος, στρατιώτης  και  Κορδόπουλος Χρήστος, στρατιώτης,

           *    Από την οικογένεια Λάμπου, οι Λάμπος Αθανάσιος στρατιώτης και Λάμπος Κων/νος, στρατιώτης,     

           *      Από την οικογένεια Μανούκα, ο Μανούκας Χρήστος, Αξιωματικός,

           *    Από τις οικογένειες Παπαδημητρίου και Παπαδημητρόπουλου ή Γρηγορόπουλου, οι Παπαδημητρίου Χρήστος, στρατιώτης και Παπαδημητρόπουλος ή Γρηγορόπουλος Γρηγόρης, Αξιωματικός,

           *      Από   την   οικογένεια  Ποντικού,  ο   Ποντικός   Νάκος, στρατιώτης,  

           *   Από τις οικογένειες Παπασταύρου  και Παπασταυρόπουλου, οι Παπασταύρου Κων/νος, Υπαξιωματικός, Παπασταύρου Γούλας, Υπαξιωματικός, Παπασταύρου Γιάννος, Υπαξιωματικός, Παπασταύρου Κων/νος, Υπαξιωματικός και Παπασταυρόπουλος Kων/νος, Υπαξιωματικός,

            *      Από την οικογένεια Σουλιώτη. ο Σουλιώτης Γεώργιος, στρατιώτης. 

 

             Άλλοι εννέα (9) αγωνιστές του 1821, από οικογένειες άλλων χωριών, οι οποίοι  δήλωσαν, ότι θα εγκατασταθούν στη  Ζημιανή, αλλά για κάποιο άγνωστο λόγο δεν  εγκαταστάθηκαν, καθώς  δεν υπήρξαν ποτέ απόγονοί τους στη Ζημιανή,  ονομαστικά και κατά στρατιωτικό βαθμό, όπως προκύπτει από τους ονομαστικούς  Πίνακες αριστειούχων  αγωνιστών 1821, ήταν οι εξής:

 

Aγγελής Νικόλαος, στρατιώτης

Αποσκορίδης Χρήστος, στρατιώτης

Βόντζος Νικόλαος, Υπαξιωματικός

Βόντζος Ιωάννης, Υπαξιωματικός,

 Γρηγορίου Γιαννακός, στρατιώτης

 Δεμέζης Νικόλαος, στρατιώτης

ΚουτσοκέραςΙωάννης, παξιωματικός

Ριζόπουλος Ιωάννης, Υπαξιωματικός

 Τζιτζιλόνης Δημήτριος, Υπαξιωματικός

Του Λεωνίδα Ιωάννου Καρφή

Αντιστρατήγου,ε.α.