Ο Προφήτης Ηλίας,

Άγιος, ένδοξος Προφήτης, εκ Θίσβης ή Θέσβης


  Ο Προφήτης Ηλίας εορτάζει στις 20 Ιουλίου.  Παλιότερα στο Εξωκκλήσι του Προφήτη Ηλία, στον Αιλιά,  τελούνταν  μεγάλο πανηγύρι.  Ήταν  ένα από τα δύο μεγάλα πανηγύρια του Δικάστρου

         Ο Μεγαλώνυμος Άγιος

 Ο Ηλίας ο μαγαλώνυμος κατάγονταν από τη  Θίσβη ή Θέσβη, πόλη  της Γαλαάδ, πέραν του Ιορδάνη και από  γένος  ιερατικό.  Ήταν  ερημικός και ασκητικός,  ενδεδυμένος με μηλωτή (δέρμα προβάτου) και περιζωμένος  με ζώνη δερμάτινη  στην  οσφύ του.

        Το όνομά του  ερμηνεύεται,  Θεός Κύριος ή Θεός ισχυρός.

       Ο Ζηλωτής Άγιος

  Ο ζήλος του,  υπέρ  της δόξης του Θεού,   συγκρίνεται  με το  πύρ και ο λόγος του, εις διδασκαλία και έλεγχο,  με καιόμενη  λαμπάδα και  εκ τούτου έλαβε  και την επωνυμία  Ζηλωτής.  Υπό  τοιούτου ζήλου πυρούμενος ήλεγξε  αυστηρώς την ασέβεια  και παρανομία  του Αχαάβ και της  γυναικός του Ιεζάβελ. Έκλεισε  τον ουρανό  δια προσευχής  και δεν  έβρεξε  τρία χρόνια και έξι μήνες.

    «Εκόμισαν κόρακες τροφήν»

  Όταν  εκρύπτετο, με προσταγή του θεού,  παρά τον χείμαρο Χαράθ,  του έφερναν την αναγακία τροφή οι κόρακες. Επλήθυνε το αλεύρι  και το  έλαιο  της φτωχής  χήρας,   γυναικός  του χωρίου Σερεπτά  της Σιδώνος, η οποία τον  εφιλοξένησε  στο σπίτι της  και ανέστησε τον  αποθανόντα υιό της.

         Είδε θεόν  και αρπαγείς ανελήφθη

  Είδε τον Θεό επί του όρους Χωρήδ, όσον ενδέχεται εις την ανθρώπινη φύσην.  Προείπε την καταστροφή   του  Οίκου Αχαάβ  και τον θάνατο  του υιού του  Οχοζίου.  Έσχισε το ρεύμα του Ιορδάνου  και διέβη  με το μαθητή του  Ελισσαίο   στην ξηρά. Και  ενώ συνελάλει  μετά του Ελισσαίου,  αρπαγείς αιφνιδίως, υπό πυρίνου άρματος, τω  895 προ Χριστού, ανελήφθη  εις τον ουρανό, όπου και  μετέθηκεν  αυτόν ο θεός ζώντα.   

         Ο δεύτερος Πρόδρομος

  Ο Προφήτης Ηλίας είναι ο ένσαρκος Άγγελος,  των προφητών η κρηπίς, ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού, νόσους αποδιώκει και λεπρούς καθαρίζει και τοις τιμώσιν αυτόν βρύει ιάματα.

        Τα Εξωκκλήσια  του Προφήτη 

  Σύμφωνα με  την   παράδοση,  τα  Εξωκκλήσια του  Προφήτη Άγιου  Ηλία  «είναι στις κορυφές, γιατί δεν πάτησε ποτέ στον κάμπο, ούτε σε χώμα τον θάψανε».

 

       (Απόδοση από το Μέγα Ωρολόγιο, το περιέχον άπασαν την ανήκουσαν αυτώ ακολουθίαν, κατά την τάξιν της ανατολικής Εκκλησίας και των υποκειμένων αυτή ευαγών Μοναστηρίων)

 

Του Λεωνίδα Ιωάννου Καρφή

Αντιστρατήγου,ε.α.
Προφήτης Ηλίας

Προφήτης Ηλίας (Άι λιας)

Προφήτης Ηλίας

Προφήτης Ηλίας (Άι λιας)

Το τέμπλο στο Εξωκκλήσι του Προφήτη Ηλία

Το τέμπλο στο Εξωκκλήσι του Προφήτη Ηλία

Πανηγύρι στον Αιλιά Δικάστρου

Πανηγύρι στον Αιλιά Δικάστρου, (Φωτό Τ.Χ.Μ.)
20 Ιουλίου 1952


© 2016 www.dikastro.gr - Desing by Webfast