<

Ξενάγηση στο μύλο και στο Μουσείο καλοκαίρι 2017
Φωτογραφίες από την φετινή ξενάγηση στο μύλο και στο Μουσείο στα πλαίσια των εκδηλώσεων του.