<

Επίσκεψη του 8ου δημοτικού σχολείου Λαμίας

Φωτογραφίες από την επίσκεψη του 8ου δημοτικού σχολείου Λαμίας στο Μουσείο και το νερομυλο στο Δικαστρο .

Ευχαριστούμε πολύ την Κωνσταντίνα Συλεούνη αρχαιολόγο και συνεργάτη του μουσείου μας για την ωραία ξενάγηση!!!