<

Φωτογραφίες από την επίσκεψη τμήματων του 9ου Δημοτικού και του 12ου Δημοτικού Λαμίας. Στο Μουσείο,τον νερομυλο και στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου.

Ευχαριστούμε θερμότατα τους διευθυντές των παραπάνω σχολείων κ. Εμμανουήλ Χαλδούπη και κ. Χρήστο Μαρκαντώνη αντίστοιχα . Κυρίως όμως ευχαριστούμε την κ. Γεωργία Καραμέτου και τον κ. Γεώργιο Σκαφίδα, για το 9ο Δημοτικό, τις κυρίες Μαρία Αριστερίδου, Δέσποινα Παππά και τον κ. Παναγιώτη Μυρισιώτη, για το 12ο, που συνόδευσαν τα παιδιά.