<

Ξενάγηση στο Μουσείο σε παιδιά διαφόρων ηλικιών
Την Τετάρτη 14 Αυγούστου 2013 και ώρα 19.00 πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στο χώρο του Μουσείου, από την ειδική επιστημονική συνεργάτη, κυρία Κωνσταντίνα Συλεούνη, σε παιδιά διαφόρων ηλικιών.

Έπειτα από μια σύντομη αναδρομή στην ιστορία του Δικάστρου και επεξήγηση της Επιστήμης της Λαογραφίας, τα παιδιά ξεναγήθηκαν στις αίθουσες του Μουσείου.

Αρχικά, παρουσιάστηκαν κάποια εργαλεία σχετικά με την καθημερινή και αγροτική ζωή των Δικαστριωτών ενώ στη συνέχεια δόθηκε η ευκαιρία στα παιδιά να ρωτήσουν και να μάθουν τη χρήση κάποιων εκθεμάτων του Μουσείου που τους έκαναν εντύπωση .

Η ξενάγηση ολοκληρώθηκε και μικροί και μεγάλοι ανέβηκαν στην πλατεία του χωριού για να αποτυπώσουν τις εντυπώσεις τους στο χαρτί. Τα έργα των παιδιών θα εκτεθούν σε μια από τις επόμενες εκδηλώσεις του Μουσείο