Φωτογραφίες Μουσείου

Φωτογραφίες Μουσείου

Φωτογραφίες Μουσείου

Έκθεση φωτογραφίας στο Δίκαστρο 2020

Έκθεση φωτογραφίας στο Δίκαστρο 2020

Του Δημάρχου Μακρακώμης

Επίσκεψη του Δημάρχου Μακρακώμης

Φωτογραφίες απο την ημερίδα

Φωτογραφίες απο την ημερίδα

Έκθεση φωτογραφίας στο Δίκαστρο

Έκθεση φωτογραφίας στο Δίκαστρο

Επίσκεψη άπο τρία Σχολεία της Δυτικής Φθιώτιδας

Επίσκεψη άπο τρία Σχολεία της Δυτικής Φθιώτιδας

Του Δημάρχου Μακρακώμης

Έκθεση εικαστικών-ζωγραφικής

Του πρώην Δημάρχου Μακρακώμης

Επίσκεψη του πρώην Δημάρχου Μακρακώμης

© 2016 www.dikastro.gr - Desing by Webfast