Φωτογραφίες Μουσείου

Φωτογραφίες Μουσείου

Φωτογραφίες Μουσείου

Του Δημάρχου Μακρακώμης

Επίσκεψη του Δημάρχου Μακρακώμης

Φωτογραφίες απο την ημερίδα

Φωτογραφίες απο την ημερίδα

Έκθεση φωτογραφίας στο Δίκαστρο

Έκθεση φωτογραφίας στο Δίκαστρο

Επίσκεψη άπο τρία Σχολεία της Δυτικής Φθιώτιδας

Επίσκεψη άπο τρία Σχολεία της Δυτικής Φθιώτιδας

Του Δημάρχου Μακρακώμης

Έκθεση εικαστικών-ζωγραφικής

Του πρώην Δημάρχου Μακρακώμης

Επίσκεψη του πρώην Δημάρχου Μακρακώμης

© 2016 www.dikastro.gr - Desing by Webfast