Συμβούλιο Μουσείου


Διοικητικό Συμβούλιο Μουσείου


Τακτικά μέλη Δ.Σ.

Πρόεδρος: Γκιόλας Χρήστος

Αντιπρόεδρος: Ποντίκα Αμαλία

Γραμματέας: Αλεξοπούλου Γεωργία

Ταμίας: Γιώργος Γιαννακόπουλος

Κοσμήτορας: Συλεούνη Κωνσταντίνα

Μέλος: Κατσαρής Κωνσταντίνος

Μέλος: Σωτηροπούλου Σταυρούλα


Αναπληρωματικά μέλη Δ.Σ.

Καρκάνη Ελένη

Γραββάλου Αναστασία

Πίσω

© 2016 www.dikastro.gr - Desing by Webfast