Διοικητικό Συμβούλιο Μουσείου


Τακτικά μέλη Δ.Σ.

Πρόεδρος: Γκίολας Χρήστος

Αντιπρόεδρος: Αλεξοπούλου Γεωργία

Γραμματέας: Σωτηρόπουλος Γεώργιος

Κοσμήτορας: Συλεούνη Κωνσταντίνα

Ταμίας: Γιώργος Γιαννακόπουλος

Μέλος: Γράββαλου Αναστασίας

Μέλος: Τσώμου Ολυμπία


Αναπληρωματικά μέλη Δ.Σ.

Καρκάνη Ελένη

Γράββαλος Ανδρέας

Πίσω

© 2016 www.dikastro.gr - Desing by Webfast